FREDE ANDERSEN VVS

Autoriseret VVS installatør & medlem af Tekniq - Dansk VVS

Dette er en garanti for, at arbejdet bliver udført ordentligt, og at vi kan garantere veluddannede serviceteknikere.

Man udfører kvalitetssikring for at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn.

Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Dette gælder både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden. Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet og omkostningerne og tidsforbruget ved retslige opgør i forbindelse hermed. Ikke mindst ved at modvirke svigt i indbyggede bygningsdele kan man undgå betydelige ekstraomkostninger.

Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig. Målet er ikke et fejlfrit byggeri. Dette ville være teknisk umuligt og selv i tilnærmet grad uoverkommeligt dyrt. Men målet er at undgå dels de større skader, dels de mange svigt i byggeriet, som har banale årsager, eller som skyldes forkert brug af nye materialer og metoder.

Alle medlemmer af TEKNIQ er omfattet af Ankenævnet for tekniske installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J,
www.el-vvs-anke.dk

Kvalitetssikringssystemet er beskrevet i By- og Boligministeriets ” Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder”, marts 2004, som erstatter bekendtgørelse nr. 202. Bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000 er dog fortsat gældende for byggearbejder, der er omfattet af lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.