Musikhuset Aarhus

Nyt projekt ved Musikhuset Aarhus

Frede Andersen VVS har for HUJ stået for VVS- og Blikkenslagerarbejdet, i forbindelse med ombygning/tilbygning af Nedre Foyer i Musikhuset Aarhus.

Vi har blandet andet lavet, vand og afløb til nyt barområde, tilpasset eksisterende kobberbeklædning på facader, lavet ny kobberbeklædning på gavle, opsat loftsplader i tunnelen under foyeren og lavet indvendig beklædning i foyeren i aluminium.

I korte træk

  • Bygherre: HUJ
  • Periode: 20 uger
  • Bemanding: 1-2 personer